Begripliker

Old Swedish Dictionary - begripliker

Meaning of Old Swedish word "begripliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begripliker Old Swedish word can mean:

begripliker
1) som kan fatta. swa mykit är war siäl gudhz liknilse och ma wardha hans lottakande huru mykith hon är hans bigriplikin (capax) Ber 201.
begripliker
2) begriplig. min ordh skulu ey j obegriplikom wttydhilsom wtan j begriplike oc wndirstandelike wttydhning wppinbaras ällir kwngöras Bir 4: 91. " the äru tik kwnnogh oc synlikin oc begriplikin" Su 288. - Jfr obegripliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • begriplikin.
  • bigriplikin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᚱᛁᛕᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back