Begrunda

Old Swedish Dictionary - begrunda

Meaning of Old Swedish word "begrunda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begrunda
betänka, besinna. " haffuum wy nu begrvnnat oc betractat, at j ey wel kunnen. .. vtgöra sadana tyonde som ider bör" Svartb 69 (1345?). - tänka, besluta. (v) haffuom nw begrunnat oc betrachtat, at i saadana sämio ok tionde gärd wtgöra skulin alleledis som her epter scriffuat staar Svartb 70 (1345?).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • begrunna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᚱᚢᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back