Begynnilse

Old Swedish Dictionary - begynnilse

Meaning of Old Swedish word "begynnilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begynnilse
begynnelse, början. MB 2: 179. Lg 3: 28, 103. - företag. sware för swadane obestandige begynnelse BSH 5: 486 (1511). - Jfr upbegynnilse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -else.
  • bygynilsä Lg 3: 28.
  • byginilse: -en ib 103),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛦᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back