Behald

Old Swedish Dictionary - behald

Meaning of Old Swedish word "behald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behald Old Swedish word can mean:

behald
L.
behald
1) säkert ställe, ort hVarest man kan Vara trygg. i sit fria felogha behald at fara BSH 1: 187 (1386). " hwar han ville mich swa forwara at jach komber j mith behald j gen" RK 2: 5516. ib 5867, 5914, 7988, 1: (sfgn) s. 177. MD (S) 238, 246. FM 155 (1504). Va 14. Vallius. 1850--54.">Di 180.
behald
2) besittning? klostreno til stadhught behald oc äuärdhelica ägho SD NS 2: 96 (1409).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • behall FM 155 (1504).
  • behal MD (S) 238, 246. beholl RK 2: 5867, 5914 ; Di 180.
  • behol RK 2: 7988),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back