Behiälpliker

Old Swedish Dictionary - behiälpliker

Meaning of Old Swedish word "behiälpliker" (or behiælpliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behiälpliker (behiælpliker)
behjälplig, hjälpande. " behiälpelik i hwat matto hon hälst kwnne" Lg 3: 648. " ath the. .. thöm behielpelike warj" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 67 (1445). FM 390 (1508). at han skulde vara hanom behielpelighin ther til, at han matte koma til suerike Ansg 223. .. . the oss ther till behielplike waro (för wara) BtRK 52 (138, orig.). ath the. .. waren thennä for:de brefvisare godhe och behielplighe til rättä SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 50 (1419). SO 162. " skal hwart rijket thy andra troligha wara bestanducht oc fullelika behielplighit thz affwäria" BtRK 144 (1441). Jfr beholpeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so behiälpliker may have also been written as behiælpliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • behiälpeliker.
  • behielpeligh SO 162.
  • behielpigh.
  • behielpelighin.
  • behielpeligen FM 390 (1508).
  • behielplighin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛁᛅᛚᛕᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back