Behindra

Old Swedish Dictionary - behindra

Meaning of Old Swedish word "behindra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behindra Old Swedish word can mean:

behindra
1) hindra. " bliffwer ther myket behindrat" DD 1: 225 (1516, eft. aftr. hos Langebek). thet vii behindradhä äre i andhrä vordenhä rigsins ärendhä HSH 19: 25 (1504).
behindra
2) lägga beslag på. hade gripit, behindret, oc röffuede töm aff eders nades breff BSH 4: 223 (1497). -- Jfr obehindradher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛁᚿᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back