Beläghin

Old Swedish Dictionary - beläghin

Meaning of Old Swedish word "beläghin" (or belæghin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beläghin Old Swedish word can mean:

beläghin (belæghin)
1) belägen, liggande STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 8 (1423), 42 (1427). swa got godz ok swa wäl beläghit SD NS 2: 73 (1408).
beläghin (belæghin)
2) STäld, beskaffad. min ärindhe äru swa beläghin SD NS 1: 390 (1404). " tha vndradhe rättaren oc alt folkit huru thetta ärandit ware beläghit" ST 473. " ä hwro thet är om hanss ärende belägit" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 308 (1502). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 519 (1513). jnnan tess annerlunde vardher belageth (för belägeth) SToria. 1816 ff.">HSH 20: 194 (1507).
beläghin (belæghin)
3) läglig, läMPlig. " hwar eder belegit kan vara, thet wijkomme till tals" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 253 (1500).
beläghin (belæghin)
4) belagd, betungad, öfverhopad. hans hierta är beläghit mz mangom onyttelicom tankom MP 1: 352.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beläghin may have also been written as belæghin

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛅᚵᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back