Benala

Old Swedish Dictionary - benala

Meaning of Old Swedish word "benala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

benala
nalkas, närma sig. "fför än the naghot the landen benala" RK 1: (sfgn) s. 173. " the fianda wille han benala" ib 2: 1253. for thetta huss skal han benala ib 5763.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -at )
  • benala sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚿᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back