Benlösning

Old Swedish Dictionary - benlösning

Meaning of Old Swedish word "benlösning" (or benløsning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

benlösning (benløsning)
lossande och uttagande av benSTyckern ur sår. swen nielsson. .. zaker xx (20) [marck for] eth saaremaal han slog olaff olsson i hoffwdet, och ther kom e[n]lösning vtyn, oc swa xxiiij (24) marck fore tw saaremaal, som ecke kom benlösning i STb 1: l85 (1477). - särskilda böter som utom böter för själva såret erläggas för vart ben som uttages. hansi wärkmäSTare vi (6) mark, v (5) öre et i (1) grossa oc benlösing, för blodhwite han hyg hokon magnusson (orden v öre t. o. m. benlösing synas vara senare tillägg) JTb 40 (1463).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so benlösning may have also been written as benløsning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚿᛚᚯᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back