Beqvämeliker

Old Swedish Dictionary - beqvämeliker

Meaning of Old Swedish word "beqvämeliker" (or beqvæmeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beqvämeliker (beqvæmeliker)
passande, lämplig, tillbörlig. thz war ekke beqwämelikit at iak swa wngher skwli hantera min gudh mz bar[n]slikom handhom Lg 673. " hws SOm them bekuemelikit maa wara" BSH 2: 116 (1400). os bequämmelikt Su 277. mangh annor ärandhe kärlekenom bequämelik (congrua) ib 25. ib 87. theras natwr til ythermere nytto oc bequämelighare födho Lgren. 1875.">LfK 52. bequemeligen i (sådan att han kan intagas i) bröderschapit SO 146. haffuen beqwämmelikan tima Su 238. " j bequemlichom oc höwizkum stadhum" VKR 6. " man sa ther marhg beqwämlig thing" Fr (Cod. CF) 3056. JFr obeqvämeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beqvämeliker may have also been written as beqvæmeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • beqwämmeliker.
  • beqwämelikin.
  • bequämmelikin.
  • bequemeligen.
  • bequämeligh.
  • bequmelich.
  • beqwämlig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᚠᛅᛘᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back