Berät

Old Swedish Dictionary - berät

Meaning of Old Swedish word "berät" (or beræt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

berät (beræt)
barett, ett slags mössa som bars af prester och doktorer. " tha thog sanctus briccius sith beräth som han plägadhe bära a sino hoffdhe" Lg 637. " bleff berättit o bränt oc oskadh ib. "Su 226.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so berät may have also been written as beræt

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛅᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back