Beska

Old Swedish Dictionary - beska

Meaning of Old Swedish word "beska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beska
beskhet, bitterhet. " thär kännis ekke skärsöthonna beska (amaritudinem)" SpV 492. - bildl. rancor är mz hwilko beska hogxsins ällir betirlika hoxsins atrilykta beska (amaritudo), tees j änlitzsins mädhfärdhom SpV 140. " hwar ondzskan hälghar sina eghna pino, beskan (amaritudo) wthsläkker hälgha kärleksins liws" ib 151. - Jfr beske.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back