Beskärma

Old Swedish Dictionary - beskärma

Meaning of Old Swedish word "beskärma" (or beskærma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskärma Old Swedish word can mean:

beskärma (beskærma)
1) skydda, försvara, beskärma. the satto ther STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa män oc wäknara som thz skulle beskärma oc bewara Alla wäghna mothe hedhningana MB 2: 231. beskirmade han honom. .. for the fiende STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6124. ib 8060, 1: (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 216, 217. VNB 8. beskerme swerike aff Allan wande STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (ny början af Gamla Krön.) s. 163. " beskerma swärige hafde the akt" ib 2: 1544. ib 7114. MB 2: 77. " beskirma hans hedher ok hans nampn" Al 2757. " friiheet beskirmar badhe högh oc lagh" MD 392. VNB 16. ST 155. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 59. om huilkens mildhet wi wrdom göMDe äller beskärMDe Su 143.
beskärma (beskærma)
2) befäSTa. " STadhen jericho war tilläSTher oc beskirmadher" MB 2: 14. " giordo sik beskärmath rwm oc wärnar til genSTridh" ib 84. - Jfr skirma.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beskärma may have also been written as beskærma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beskerma.
  • beskirma.
  • böskerma BSH 5: 182 (1507).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛅᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back