Beskedhelikhet

Old Swedish Dictionary - beskedhelikhet

Meaning of Old Swedish word "beskedhelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskedhelikhet Old Swedish word can mean:

beskedhelikhet
1) bestämdhet, säkerhet. tel mera wisSu ok biskedilihet äär här danda manna insigelhle fore säät DD 1: 44 (1383).
beskedhelikhet
2) förstånd, visdom. " een thäs häLga anda gaffwa som kallas sciencia, thz är weet ällar beskedhelikhet" Lg 3: 418. ib419. Gers Frest 7, 14. - (beskedelikhetz för beskelikhetz Su 179 .)

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • biskedilihet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᚽᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back