Besker

Old Swedish Dictionary - besker

Meaning of Old Swedish word "besker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besker Old Swedish word can mean:

besker
1) bitande, skarp, hvass? beska sorghinna swärdh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 356.
besker
2) amarus, besk, bitter. egentl. och STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bild. sAlt oc beST vatn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 221. ib 294. " thiok wädzska ok besk. .. swa som sinapir ok sAlsa" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 290. ib 4: 135, 148. smakadhe han. .. bäskan gAlla STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 39. " verSTa ok bäskaSTa win" ib 59. " ofSTrand. 1853.">Fra gudhi beska mirram som tekna bäska synda idrogha" ib 45. " mirra thz är eeth beyST oc bitirt thing, thz teknadhe then beska oc bitra dödhin" ST 209. " drykka thässa hems besko mAlyrt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 212. the (tanakarne) äru beske at thola som sinäpir STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 291. " tak beezST for söt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 368. "STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 230. Al besk thing skulu thik söt wardha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 42. " vanlika är thz äntigia vansaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt älla omöghelikit at af beske hedhirgirinna root STrand. 1853.">Framgange söt kärleksins STrand. 1853.">Frukt" Bo 99. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 800. Su 115. han (ɔ: chriSTus) är ondom beskir ok beskare ok bekaSTirSTundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 201. mz gratande beska tara STrand. 1853.">Fr 1410. Al 10165. " bescan dödh för söta samwaru" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 215. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 960. " mz hans bäzsko pino" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 27. beskare plagha oc bitrare hiärtans värkir Bo 24. ib 212. mykit beskir anger STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 455. " bärande besca ok thunga korsit oc pinona" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 123. " giordho them beeska dagha oc thunga" MB 1: 276. " hwat beeST them var Alt thz han mödde" Bo 164. " Alre hafdhe iak swa beska oc bedröfdha pasca" ib 169. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 291, 2: 203. saMBri syni som tydhir bäxt görande STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 59. " en nunna som hät sabina. .. besk i tungo" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 418. hulke som beske ok STormande äru mz osämio tAlan STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 56.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • beesker.
 • beysker.
 • bäsker.
 • bäzsker: -o MP 1: 27.
 • beskt Bir 1: 187.
 • beeskt KL 294.
 • beest.
 • beezst.
 • beyst.
 • bext Bil 800.
 • bäxt MP 1: 59.
 • besk Bir 1: 291. ack. sing. m. beskan. f. beska o. s. v., men dat. pl. beskiom Bir 4: 148),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back