Beskriva

Old Swedish Dictionary - beskriva

Meaning of Old Swedish word "beskriva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskriva Old Swedish word can mean:

beskriva
L.
beskriva
1) skrifva, uppskrifva, uppteckna. hans hyKLemming. 1871--73.">SToria biscrifwas oc six i thäsKLemming. 1856.">SOm siw bokom KLemming. 1860.">Gr 259. " thz war thera bescriffwin rät" KLemming. 1862.">Al 3677. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3249, 5106. effter. .. beskreffnom lagom KLemming. 1856.">SO 298. KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 20. haffuer. .. giffuet them nw en ny bescreffuen lag KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 172 (1507). widh theris bescrifwin KLemming. 1871--73.">STadhga KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 314. " widher the näffzth KLemming. 1856.">SOm bescriffwen är j hwaryom KLemming. 1871--73.">STadganom KLemming. 1856.">SOm är bescriffwin" KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 21. " nw är reglan bescriffuat" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 110. thera nampn KLemming. 1871--73.">STaa ekke bescrifwin KLemming. 1871--73.">ST 321. KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 22, 27. KLemming. 1862.">Alle thenne gotho män KLemming. 1856.">SOm her efter nempnas oc bescrifne KLemming. 1871--73.">STa KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 38 (1396). " swa maanga perKLemming. 1856.">SOnar KLemming. 1856.">SOm cloKLemming. 1871--73.">STrith scKLemming. 1862.">Al födha til dödhra dagha tha fae abbatissan fram gaarzmeKLemming. 1871--73.">STaranom oppa ena script bescrifua (för bescrifna)" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 38. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 121, 123, 124. lati bescrifua KLemming. 1862.">Alla cloKLemming. 1871--73.">STirsins iordh oc ägho dela KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 31. ib 36, 40. the andro. .. ther bescriffne ärw före wiss lön KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 37.
beskriva
2) uppskrifva för skattläggning, skattskrifva. kesarin leet biskriwa KLemming. 1862.">Alla väruldena KL 141. " KLemming. 1862.">Al wärlin sculle bescrifuas" Lg 45. ib 3: 638. " boskreffs. .. mantKLemming. 1862.">Aled vid huarge KLemming. 1856.">SOkn" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 163 (1507).
beskriva
3) afmåla, afteckna. " bescrifwa hänna biläte" KLemming. 1860.">Gr 282. " biscrifwo the ok mKLemming. 1862.">Aladho hänna äpteliknilse" ib 283.
beskriva
4) beskrifva. " hänna liuärnis fulcomlikhet kan ey bescrifuas mz fam ordhom" KL 343. " aatskiliandis oc bescriffuandis the KLemming. 1856.">SOm fatighe äru andelika oc the fatige äru likamlika oc ey andelika" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 50. " beskriffwandes hwaria ena godha cloKLemming. 1871--73.">STer människio" LfK 59.
beskriva
5) föreskrifva. " the näffzth oc plikth. .. KLemming. 1856.">SOm är bescriffwen tilförna" KLemming. 1856.">SOns KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 37. " the näffzth KLemming. 1856.">SOm bescriffwen är" ib 21.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bi-.
  • bo- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᚱᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back