Besluta

Old Swedish Dictionary - besluta

Meaning of Old Swedish word "besluta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besluta Old Swedish word can mean:

besluta
1) sluta, tillsluta. " jnnan beslotne dörer" HSH 19: 157 (1506).
besluta
2) innesluta. wenskap liggher j hiertat besloten MD (S) 292.
besluta
3) sluta, ända. " huro thet mötidh ändith eller beslutidh är" BSH 5: 117 (1506).
besluta
4) besluta, afgöra. haffdho besluthet oc förhanlat i tässe sak Lg 3: 294. " i blandh andra ärende som wore beslwthne ok offuertalet" FH 7: 62 (1505), 64 (1505). thet forhandla och beslutta, som riken matte komma til gagn oc bestand BSH 5: 9 (1504). - (?) jach beslöth al tingh medh thet bestha BSH 5: 80 (1506).
besluta
5) sluta, afsluta, bestämma, ingå. ath aff bäggis eders samtall motte beslutis fridh kerligh och sämmie emällom riken HSH 19: 137 (1506).
besluta
6) ? j kunne wel förmerchie huad swadane sollenere ther nw liggie äre besluttne med swadane ärende FH 1: 161 (1496, gammal afskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beslutta. besluter, beslöt, beslutin el. beslotin),
  • besluta sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛚᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back