Bespisa

Old Swedish Dictionary - bespisa

Meaning of Old Swedish word "bespisa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bespisa
förse med proviant, proviantera bespijsa slotten RK 2: 529. ib 3035, 3620 o. s. v. BSH 5: 62 (1505). bespisadhe sina städher Lg 3: 169. " bespidandes them mz alzskons spisningh" MB 2: 247. " bespisa (förse) slottet med ferskt folk och spiisning" BSH 5: 341 (1509).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bo- BSH 5: 62 (1505) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛕᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back