Bespyria

Old Swedish Dictionary - bespyria

Meaning of Old Swedish word "bespyria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bespyria Old Swedish word can mean:

bespyria
1) spörja, fråga. " mik bespöriande aff mynom raadhgiffwarom" MB 2: 197.
bespyria
2) fråga efter. han screff ok besporde thes heLga fruens lifuerne Lg 3: 583. - med prep. um. bespöriä vm hennes heLga lifuerne ok hederliga gerninga mäst aff thöm som mz henne hafde stondet j room Lg 3: 583.
bespyria
3) utforska. thänkte hon thz besporia oc wtleetha aff naghrom gudelikom. .. renliffwis brodher Lg 808. - spörja, erfara, förnimma. hafdo besport sanindena SD NS 2: 227 (1409, i vidim. af 1413). hördho oc bespordo at herran gud haffde törkat iordanis flodh MB 2: 12. ib 24, 25, 100. Lg 335. " som vnder for:da godz aff alder ligat haffwer eller framdelis bespörias kan" FH 5: 60 (1471). ib 61 (1471). " at jach thet sama aff ider ma bespöria" FM 535 (1511-12).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bespöria.
  • besporia Lg 808 ; BSH 5: 88 (1506) ),
  • bespyria sik , fråga sig för, förfråga sig, göra sig underrättad. med prep. um. MB 2: 254. " besporde jach myk medh manghe gode fornwmstighe wise men ther om" BSH 3: 173 (1466).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛕᛦᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back