Bestand

Old Swedish Dictionary - bestand

Meaning of Old Swedish word "bestand" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bestand Old Swedish word can mean:

bestand
och m.
bestand
1) beSTånd. " fiöl henne j tanka aff tässins renliffs äptheSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomandis beSTand" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 70. allom sySTrom oc brödhrom til hugnadh oc beSTaand j allo godho VadSTena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 47 (möjl. att föra till 2).
bestand
2) trygghet, gagn, nytta. for landzsins liisa oc beSTand thesSOm ärendom ib. " for. .. for:de waar herräs oc hännes oc thässe thry rikes bädzta oc beSTand skul" SD NS 1: 303 (1403). " them ther scolameSTara är i enecöpung til Berning ok beSTand" ib 550 (1406). " lifnadhenom til STadhughet ok beSTand" Ber 246. for the hälga kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia gangn oc beSTand STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 61. " lata sik fulcomlicha waardha vm thessa sySTra oc brödhra beSTaand" VadSTena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 44. " ther är thinna siel beSTand ok helsa" ST 3. " criSTnom siälom til beSTand" ib 155. " oss tiil skadha och inthe beeSTandh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1186. ib 2: 5284, 6658, 7458, 3: (siSTa forts.) 5765. Va 8. MB 2: 239, 271, 313, 324. SO 30, 33, 61, 116. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 1. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 63 (1505). til riksens tiäniST och beSTondh SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 265 (1506).
bestand
3) STilleSTånd, Vapenhvila? fördhä han jcke annän beSTandt met segh til bake, vthen en löss dagtingen SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 199 (1504). ad ther folde icke boSTandh pa i nogre matte STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 329 (1508). - Jfr obeSTand samt biSTand.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bo- BSH 5: 63 (1505) , 329 (1508). bestandt. bestaand. bestondh. i rimslut: bestanda RK 2: 5284.
  • bestonda ib 7458),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back