Bestandeliker

Old Swedish Dictionary - bestandeliker

Meaning of Old Swedish word "bestandeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bestandeliker Old Swedish word can mean:

bestandeliker
1) beståndande, beständig. bestandeliket gagn Lg 3: 293.
bestandeliker
2) gagnelig. " thet rikit kan nyteligit och bestandeligit ware" BSH 3: 184 (1467, afskr.). som tessis iij rikis raad tyktis nytteligit oc bestandelikit wara ib 4: 2 (1471, samt. afskr.). Jfr obestandeliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin.
  • -liken.
  • -ligin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛆᚿᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back