Besvära

Old Swedish Dictionary - besvära

Meaning of Old Swedish word "besvära" (or besværa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besvära (besværa)
besvära, förorsaka omak. jach scal förra ther om beswära alla the mina venir ära RK 2: 4750.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so besvära may have also been written as besværa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚠᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back