Besväria

Old Swedish Dictionary - besväria

Meaning of Old Swedish word "besväria" (or besværia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besväria Old Swedish word can mean:

besväria (besværia)
1) part. pret. svuren. " mz beswornom eedh" MB 2: 16. - den SOm har svurit, edsvuren. vara bessuorna STadzscriffuara SO 33. ib 117, 207. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 288 (1461), 356 (1469), 364 (1469). wii ärom hans besworen man SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 141 (1493, gammal afskr.). hade altiid en besworen wen wtaff the ypperSTe i rysseland SToria. 1816 ff.">HSH 22: 34 (1491). " swadana ärende i huilke wij äre besworne pa wor äMBetz weghna ib 51 (1493). "
besväria (besværia)
2) besvärja, med ed bekräfta. haffdo them besworit. .. tryggan fridh MB 2: 25 theris besworne breff STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 176 (1448). " i faST beswaren broderskap" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 188 (1495). " besvor thet med mange sware eder" ib 5: 163 (1507).
besväria (besværia)
3) oSTycken på Forn Svenska.">BSecrare, besvärja. " beswor han om sina almektogha gudha at han skulle hona mz hardhaSTa pynom fordarfwa" ST 263. beswor han diäfwlin at sighia sik hwa j säkkenom war ib 162. ib 241, 416. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 256, 257, 278, 285. jach beswer tiik fleen ryl wext, eller huad thw är om gud fader och SOn och then helge ande, och om then liffuandis gud. .. och beswär iak tik STrengelica, vider högxta gudz lydhno, tz tw nw lyyder mik LB 7: 21.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so besväria may have also been written as besværia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • besväria sik , förbinda sig genom ed, sammansvärja sig. bläghinn haffuer sua bebwndith och besworith sig med thenne landzenne BSH 5: 61 (1505). the samfelte oc besworo sigh oppa konogsens aarghasta oc dödh Lg 3: 347.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back