Bete

Old Swedish Dictionary - bete

Meaning of Old Swedish word "bete" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bete Old Swedish word can mean:

bete
L.
bete
1) visa, låta se betheandes kyRKionnas längdh oc widhet Lg 3: 446. " stor helligheet i myna daga skedde SOm gud besynnerlig i skeninge betedhe" RK 3: (sista forts.) 5634. ödhmiuktin är fulkomplikin dygdh hwilka jak j mik siälffuom betedhe RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 49.
bete
2) uppvisa, framvisa. " sidhan han haffuer sin skyrdh skorit ok betheet" SO 96. ath jngen herre, capitenare äller foghote bethee äller j wapensyn framledhe andra hoffmän äller tyänara wthan the SOm wndy hans baner sannelika tyäna SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 23.
bete
3) tillkännagifva. " at the ey tz swa bethee öre radit" SO 154.
bete
4) visa, bevisa, låta röna. beteandhes them sina miskwnsamma gärnigga Lg 3: 589. " betedde han ther sligt tyranni danske men" RK 1: (till. t. LRK) s. 253. ib 3: (sista forts.) 4301, 4332, 5170, 5431, 5764, 5886.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bete sik up a , försöka? hwi bether thu tik oppa at nidhra oc wndher thina föther trodha mina modhers oc mina modher modhers oc mina tiänisto qwino Lg 3: 683.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back