Betro

Old Swedish Dictionary - betro

Meaning of Old Swedish word "betro" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betro Old Swedish word can mean:

betro
1) tro. konwng talcibibus som war myket aldrog oc täsbätre betrogen (cui facilius sit credendum) skulle fölia honom SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 250. " oppa thz the skulle betrogne wara" ib 279. " sätta förtroende till, ha förtroende för. en annan godhan man. .. i bäter almennolika betron än mik" STorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.">Troil 5: 295 (1447).
betro
2) anförtro, överlämna. STb 4: 116 (1506).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • betrogen Troj 250 ; -trogne ib 279. n. betroet STb 4: 116 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚱᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back