Beväria

Old Swedish Dictionary - beväria

Meaning of Old Swedish word "beväria" (or beværia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beväria may have also been written as beværia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beväria sik , befatta sig (med). mäd allum thöm landum ok stadhum. .. skal iak. .. mik. .. enkte bewäria BSH 1: 132 (1371). " skal och ingen beuerkia (för beueria) sigh medh häradz skogh och häradz afgiäld, vthan the som ther til skickade äre, och äro ägande i bolbyy" GS 41. Jfr bevara sik.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back