Bevisliker

Old Swedish Dictionary - bevisliker

Meaning of Old Swedish word "bevisliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevisliker
bevislig. " her swanthä all syn bewyselighä skadhä. .. igen förnögiä" HSH 19: 25 (1504). SOm bewislighit är met thera jnciglom SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 43 (1467). thetta är alt met breffwm bewisligit ib. " är beuisligith ath mina bonadhe ok een krona hängher i hans stuffwu" BSH 3: 293 (1470). " thz SOm beuiseligit kan vara" SO 84.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bewyseligh.
  • bewislighin.
  • beuiseligin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛁᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back