Biddare

Old Swedish Dictionary - biddare

Meaning of Old Swedish word "biddare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biddare
tiggare, allmoseinsamlare. " bar jak vp off bärn andersson biddare aff helsinglande v (5) mark vi (6) öre HLG 3: 96 (1528). ib 108 (1529), 111 (1529), 129 (1529), 135 (1529). lasse beddare sin lön" VKU 20 (1541). - förbedjare. myn helga ängel. .. til war herre ihesum war tw myn biddare thz jac maa frälsas aff dyärffuilsins handom SvT 60.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • beddare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚦᚦᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back