Bik

Old Swedish Dictionary - bik

Meaning of Old Swedish word "bik" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bik
beck Mb 1: 168, 277. Va 38. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 179. " blifwa the ther faste af thy bikeno ok limeno som foghlarin hawir ther til reet" ib 51. thz bitit älla tiäran mz hulko noa aRK war smordh ok tiäradh ib 178. " ib 4: (Avt) 181. "RK 3: 3828.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bäk RK 3: 3828.
  • big LB 7: 195 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back