Biorn

Old Swedish Dictionary - biorn

Meaning of Old Swedish word "biorn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biorn
björn. SD 4: 408 (1335, enl. aftr. hos Haorph). biorn hulkin blinDir varDir seande heta mullogh MP 1: 71. biorn hulkin. .. giärna ätir honagh ib 2: 86. " tu grym leiom (för leion) som þaghar vrþo bliþ ok spak som laMB ok samulund wþo tue biorna" Lg.">Bu 529. " swa födher gudh by som biörna" GO 233. ib 1072. Lg.">Bil 443. KS 29 (72, 31). MP 2: 175. Lg 123. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 210. MB 1: 75, 297. Iv 248. Di 106, 107 o. s. v. änlitith thölkith som biörna skin Iv 267. hans föther (ɔ: varo) swa som biörna föter MB 2: 352. Jfr villebiorn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • biörn.
  • -ar. -ir: biorne MP 2: 175 ; KS 29 (72, 31) ; i sistnämda skrift sättes dock i ändelser ofta -e för -a),
  • biorna hvälper
  • -hvalper )
  • biorna ister
  • biorna kiöt
  • biörna köt )
  • björnkött LB 7: 291.
  • biornamana
  • biörna- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚮᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back