Bistandogher

Old Swedish Dictionary - bistandogher

Meaning of Old Swedish word "bistandogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bistandogher
bistående, hjälpande. " war mik nw bestandoger ok nadoger" Gers Ars b 4. BSH 3: 77 (1454), 5: 50 (1505). SD 5: 213 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). ware edher fogethe bestandig ath forware. .. edert senge rwm FM 562 (1512). " skal hwart rijket thy andra troligha wara bestanducht oc fullelika behielplighit thz affwäria" BtRK 144 (1441). skule the. .. honom j engha mattho bestandoghe ware ib.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bestandogher.
  • bestandugher. bestandiger.
  • bijständiger: -ige BSH 5: 50 (1505) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛋᛏᛆᚿᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back