Biudhare

Old Swedish Dictionary - biudhare

Meaning of Old Swedish word "biudhare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biudhare
person som bjuder el. befaller, person som har makt att befalla. " sigh mik. hwar är thän som ey wil nw häller haffwa sin forman swa som thiänara. än swa som biwdhara" SkrtUppb 41. " o tu jhesu som bywdare är ower thenne soten. miskunda os" MP 3: 377. a fämta daghenom äptir biwdharans (jubentis) bwdh ok wilia, framkomo skapadha foghlana SpV 374. - Jfr vardhbiudhare.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚢᚦᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back