Blädhia

Old Swedish Dictionary - blädhia

Meaning of Old Swedish word "blädhia" (or blædhia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blädhia may have also been written as blædhia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bleydie )
  • *blädhia af , avblada, plocka bladen av (en växt); bildl. efter hand i taga (av en penningsumma), så smångingom (för)bruka (en penningsumma). vntes forscriffne pelle persson samma iijc (300) marck tha ath han schulle bleydie aff arlige samma fatiga barn aff rentan hwadh thöm behoff giordes STb 2: 302 (1488, stycket senare införrt).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛅᚦᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back