Blädhra

Old Swedish Dictionary - blädhra

Meaning of Old Swedish word "blädhra" (or blædhra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blädhra (blædhra)
blåsa. " thera hughir thrutmar aff höghfärdh suasom vtbläst blädhra" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 207. " swasom en blädhra mykit full aff nakro wädher" ib 4: 43. " gömir thz sidan i blädro" LB 4: 346. Al 1429, 1443, 1445. Di 56. - blåsa på huden, blädra. blodhen som samkadher war i blädhronne Lg 3: 269. - urinblåsa. wydh. .. wärk j laar ok j blädro LB 4: 344. " steen j bädhro" LB 2: 31. ib 11, 35, 38, 49, 53, 3: 33, 42 o. s. v., 5: 292, 6: 106, 107, 7: 71 o. s. v., 8: 42, 44, 49. PM 46. - Jfr blodh-, so-, var-blädhra.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blädhra may have also been written as blædhra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛅᚦᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back