Blakkotter

Old Swedish Dictionary - blakkotter

Meaning of Old Swedish word "blakkotter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blakkotter
black, blekgul. " lacteus är en blakkotther sten (ex citrino colore)" PMSkr 479. " turchion är en hwithgol sten som blakkot myölk (lapsis flavus in album vergens ac si lac pertransiret in flvum colorem)" ib 492. så lenge thett rinder som rött är, läte the rinne thy thett är koper, och tå thett börier rinne så blackott eller bleckett, täppes holit åter. .. ty thett är slagg tå rinder ib 629 (senare avskr.). - Jfr hvitblakotter.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚴᚴᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back