Bland

Old Swedish Dictionary - bland

Meaning of Old Swedish word "bland" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bland Old Swedish word can mean:

bland
L.
bland
1) blandning. " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 72. mz sith etherfulla blandh" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 274.
bland
2) beblandelse, samlag. hon hafþe bland mz mandrapara Bu 135. " vtan sinna natura bland ok spiäl" ib 11. en nygipt kona wilde ey wara wthan sins KLemning. 1860. SFSS.">Bonda bland Bil 480. ib 244. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 111 ; 391, 398, 407.
bland
3) gemenskap, sällskap. wara ibland och samwaru flera manna KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 4 (8, 5). " wara medh flerom i bland ok samuaru" ib 5 (9, 5). munkka komo ibland mäþ þöm som grouo Bu 51. - i bland mäþ, till samman med, i bland. þät (hufvudet) var kastat Diupt i en dal ibland mz flerom dräpna manna hofþom Bu 129. vildo ey scrifua ciricaii nampn mz androm pawm i bland Bil 683. " tha funnus j blandh mz andhrum siw män kristne j stadhenum" ib 433. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 187. " siälffuer war han ther mz i bland" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3465. ib 3168, 4443. - Jfr eter-, sam-, til-bland.
bland
1) ibland, bland med gen. j bland thäs folkx som thu skal tha til koma skal thu änga nadher eller ro bidha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 430. " i bland alla thera nadha oc godhgerninga" ib 461. i bland häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha manna oc ängla ib 440 " i thera thinga bland som gudh sälwer skapadhe ib. - med dat. var ther j bland flerum en välKLemning. 1860. SFSS.">Borin vnger man" Bil 124. " kastadho hwart ben fran andru j bland androm benum" ib 210. " ibland winom ok kunnughom mannom" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 45 (114, 48). ib 45 (115, 48), 49 (126, 53). KLemning. 1860. SFSS.">Bo 85. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 295. Su 67. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 565. - med ack. vmganga i bland sina fränDir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 28. " han syntis i bland män swa som ängil" KL 195. " en var ther j bland flere" Bil 54. " som faar ij bland vargha" ib 546. " sagdhe iomfrw marie i bland annor thing" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 7. KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 44 (113, 48), 45 (114, 48). KL 106, 125, 172, 303. Bil 227, 742. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 10, 81. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39, 70. Di 146.
bland
2) under (om tid: oriktig öfversättning af Lat. inter). med ack. j bland thenna mina sörghelika talan fällir jak taara Su 247. ib 417.
bland
3) i tala sannind j bland konunga ok höfdhinga asyn Bir 3: 376. B) nyttjadt ss adv. till hopa. fore tio twsand man them forslo badhe hoffmen ok bönder i bland KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2362. - Jfr þär i bland.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • i bland
  • innan bland , nyttjadt ss prep. = i bland 1. med gen. höxster innan bland manna Bil 382. MB 1: (Cod. B) 488. - med ack. skippto the theras fädherne jnnan blandh cristet fatikt folk Lg 436. war innan blandh them (ack. el. dat.) som letto Bil 245. jnnan bland (inter) all tingh som jak giort haffwir, tha haffwir jak enkte giort til swa stora wärdoghet swasom människiona Bir 4: 6.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back