Blasare

Old Swedish Dictionary - blasare

Meaning of Old Swedish word "blasare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blasare
blåsare; persom som sköter blåsbälgen till en orgel. huilken som wil lata leka pa thöm (ɔ: STora oraganer).. . giffue vth vj öre, ij öre kirkian, ij öre lekaren och ij öre blesarana STb 3: 408 (1498). - bildl. framdrivare, pådrivare. skämde (för sände) hon sin plaghomäSTara, hwilkin blasare war til hänna brännande pino, gönom watnidh til häluitis pino (tortionum suatum incentorem. (möjl. läST incensortem) aquis perfocatum misit ad inferna) SpV 233. - Jfr horn-, ludhblasare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blesare: -ana STb 3: 408 (1498) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᛋᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back