Blinde

Old Swedish Dictionary - blinde

Meaning of Old Swedish word "blinde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blinde Old Swedish word can mean:

blinde
1) blindhet. " bildl. vardh iudhanna blinde forunnen" Bo 69. ib 89, 165. MP 1: 220. Bir 3: 436. Lgren. 1866.">Ber 34. Lg 3: 215, 237.
blinde
2) den el. det som förblindar. hedhir giri är. .. hiärtans blinde älla wtstingirska (exæcatrix cordium) Bo 96.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back