Blivilse

Old Swedish Dictionary - blivilse

Meaning of Old Swedish word "blivilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blivilse
och f. 1) kvarblifvande, förblivande. thätta är ledhas j frestilse ondzkonna härdzska, ällir bliffwilse, ey takas aff them som är frestadhir SpV 552. 2) boning, uppehållsort. hälghe stadhin ok thin hälgha ok wtwalda bliffwilse (mansio) jnnebyggis swa aff tik, at han liffwe aff liffweno, lyse aff thino liwse SpV 493. - uppehåll, rast. j xlii (42) bliffwilsom (mansonibus) främias gudz almoghe siw (för siäx) sinnom siw, gönom öghnena SpV 503. 3= varande, väsende. war herre ihesus loffuade sin fadhir, gud. .. j the naturlika ok äwärdelica bliffuilse ther han vtan ophoff är j guddenomenom, mädhir faderenom, ok them helgha anda MP 5: 5: 144. - Jfr stadhughblivilse.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚠᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back