Blöta

Old Swedish Dictionary - blöta

Meaning of Old Swedish word "blöta" (or bløta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blöta Old Swedish word can mean:

blöta (bløta)
1) uppmjuka, göra vek. blöta stenin ok iärnit Bil 425. KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 35. Su 86. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 217. " lagdhe han sit brödh i vatn at blöta" KL 205.
blöta (bløta)
2) Bildl. " böja, beveka. at han. .. eygh blöte thina stadhughhät" Gr 380. six then hugher wara starker, som hardr är böghia, ok ey är skynthr til at blötas KS 19 (47, 20). blöt mit hiärta mäþ þino bloþe at þänkia mz þakom þina pino Bu 72. " blöte manght hiärta tel guz lof" ib 29. þär mz blötte han þera bryst ok hiärta ok vände tel cristendom ib 134. Bil 375, 476. " sidhan wardher hiärtath ä swa mykith hardhare at thz blöter engin mz godho radhe" MB 1: 292. - Jfr upblöta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blöta may have also been written as bløta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back