Blotta

Old Swedish Dictionary - blotta

Meaning of Old Swedish word "blotta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blotta Old Swedish word can mean:

blotta
1) blotta, afhölja, göra naken. loth han neka oc blotta ST |74. hon byriadhe sik blotta ib 392.
blotta
2) blotta, lemna utan försvar. blottadhä thet landhet. .. för dagligä fyendhers hendher HSH 19: 41 (1497). thörom wij eij flere borth sendhä oc oss alSTingis her hemmä blotthä ib 20: 114 (1507). - (?) afhalle med piil the som blotta vtaff viigskördhen pa slottet BSH 5: 199 (1507). - Jfr be-, for-blotta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back