Böghia

Old Swedish Dictionary - böghia

Meaning of Old Swedish word "böghia" (or bøghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

böghia (bøghia)
1) böja, kröka. Se Sdw 2: 1206. - böja, luta. iomffrunna son haffwir enkte at böghia sith hwffwdh til SkrtUppb 332. - bildl. böja, vända ngns håg (till). jomfrunna nampn war jdicto, ok hänne haffdhe attalus bögt til sik mz bodhom (jfr Lat. virginis nomen ildicto fuit et in sui amorem athalum per nuncios inflexerat) SpV 319. - intr. böja sig, vagga med kroppen. balare hiith ok tith bygia ok snaffua GU C 20 s. 49. 3) vända. bildl. tha böhir han naturena aff sino onda ok syndogha lop, hwilkit hon haffwer pläghat (a solito cursu reflecit) SpV 571. hon. .. kännis sik sin wnderstandilse oc synenna samwit offta haffua wänth, oc bögt til wärdlenna Mecht 247. SkrtUppb 91. han som domaren war bögdhe (reflexit) domen offwer si ib 82. at hon. .. ey bökt sin öron til sins jämcristins bön Mecht 247. - vända, rikta. thär näst böyör iomffru skarin sina GUdelikhet til the hälga trefalloghet JMÖ 161. - vända, vrida, bildl. psalmen skulle ekke aff nakrom böias til anelika wttydhnig JMÖ 20. " til thätta sinnith bögh sancti pauli ordh (ad hunc sensum uerba pauli reflecte), hwilkin swa sigher altidh glädhias, ok wthan atirwändo bidhia" SpV 327. - intr. vika av (från), vika (från). med prep. af. j wilien twärt j mot omskyffta edan wilia, böyandes aff edra förra mening Troj 209. 5) luta (åt); ha dragning (åt). med prep. til. drotning heccuba war lang mera böyande tiill manna fanswn, än tiil qwinna fanswn Troj 78.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so böghia may have also been written as bøghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • böia.
  • bögha: -ndis SkrtUppb 209.
  • bygia GU C 20 s. 49.
  • böyör JMÖ 161. part. pret. böydher PMSkr 351.
  • bökt SkrtUPppb 91. Mecht 247.
  • imper.
  • bögh SpV 327 ),
  • böghia sik , böja sig, sträcka sig, vända sig. Se Sdw 2: 1206. - vända sig, vika av (åt). at thu iw haalde rättan rätwisonna wägh, ey bögandis tik oppa högre sidhona oc ey oppa wesntra SkrtUppb 209. - rikta sin håg (till). huru mykit jak haffwir mik bögt til wtwyrtis thing SvB 138 (c. 1500). - refl. böghias, vända sig, rikta sig. här bögies choren til alla apostlana, astwndhandhes theras böner för sik til gudh JMÖ 162.
  • *böghia af , böja av, vända. gresca skypped kom ey tiill möthes mz troyaner ty the bögde aff j siön Troj 60. Jfr afböghia.
  • böghias nidher , sänka sig ned. hwar j bland lilia födhis christus, thär til daghin gaar op, ok skuggane böghiss nidher (ubi pascitur inter lilia christus donec spiret dies et inclimentur umbre) SpV 247. Jfr nidherböghia. - Jfr ater-, in-, saman-, til-, um-, undir-böghia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back