Bordh

Old Swedish Dictionary - bordh

Meaning of Old Swedish word "bordh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bordh Old Swedish word can mean:

bordh
L.
bordh
1) skeppsplanka. bildl. taghom wi tha scriptamaals bordh eller fiöl oc thakkom gudh thz wi ey druknadho i hafsin diwpe SvKyrkobr 29. thy är idhrilse et annath bordh epter skipbrut ib.
bordh
2) skeppsbord, skeppssida. " alt tet yxen jnnen bordhz kreffuie kan" STb 3: 223 (1495). " han nöddes wräka thz wt for bordz for then swåra siögång skull" Troj 298.
bordh
3) bord, matbord. " äg offwer alt bordhet Brasks Matordn 10. - ivir bordh, under måltiden, medan man sitter till bords. atj thet moge lathe läse för eder ower bord om eder swa synes at wrte hvad i fremmeda land handles" HSH 16: 42 (1326, Brask). - underhåll. the (för thet) iak hawer gifwit. .. til preSTäns bordh halfth mith goz i thornby BUH 1: 168 (1360, nyare avskr.). Jfr barna-, biskops-, falda,-, härra-, skip-, skips-, STi-, tafl-bordh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *bords foter ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
➞ See all works cited in the dictionary

Back