Borgh

Old Swedish Dictionary - borgh

Meaning of Old Swedish word "borgh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borgh
fästningsvall, fästningsmur, fäste. "ena värn han hafuer om sik medh borgha muradh kostelik" Flores ed. Olson s. 72 ; jfr ARK. f. Nord. Fil. 32: 255 f. - bildl. skydd, värn. wy ärom her borgh for cristin land RK 1: 333. Jfr for-, vaghnborgh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • *borgha luka
 • -or )
 • borghamästare
 • burgamestare Uppspriv 12 (1444).
 • burge- StÄmb 221 (1536) , 223 (1537). best. dat. pl. borghamestaromme SJ 1: 2 (1420), 3 (1421) o. s. v.),
 • *borghamästara asker
 • borgamestare- )
 • *borghamästara kor
 • borghamästare koor )
 • *borghamästara skap
 • borghamestere- )
 • *borgha tinnar ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Flores ed. Olson
Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga utg. av Emil Olson. 1921. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back