Borghan

Old Swedish Dictionary - borghan

Meaning of Old Swedish word "borghan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borghan
borgen. "borghän sätia" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 22. " satte borghan at han sculde födha qwinnona" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 286. " STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa borgan STyken satte at holda thz han engelbrecht jätte" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1103. SO 103, 117, 118, 149, 154, 192. " sanctum nicholaum hafwa til borghan" ST 65. - (?) SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 8. - särsk. borgen för att fånge, SOm på viss tid frigifes, åter skall inSTälla sig. fik han borghan for sik. .. ok com hem tel sinna husfru Bu 519. SD 5: 639 (1347). " jak lat honom til borghan. .. ok han wnwek wthaff ten borgan" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 379 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • borghän SD 5: 639 (1347); SR 22.
  • borgen SO 103),
  • borghana man ,
  • borghanz man
  • borghans.
  • borgens- SO 105, 106),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚵᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back