Borghmästare

Old Swedish Dictionary - borghmästare

Meaning of Old Swedish word "borghmästare" (or borghmæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borghmästare (borghmæstare)
= borghamästare. medh borgmestara, raad oc menighet her i staden BSH 5: 7 (1504). FH 6: 110 (1498). RK 2: 2079. SJ 277 (1459), 279 (1460), 280 (1460), 281 (1460). LfK 255.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so borghmästare may have also been written as borghmæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • borgemestäre: -ärene LfK 255.
  • borgmester RK 2: 2079.
  • bormestare SJ 279 (1460); -a ib 277 (1459), 280 (1460), 281 (1460). bormestere ib 279 (1460),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᚵᚼᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back