Bortältilse

Old Swedish Dictionary - bortältilse

Meaning of Old Swedish word "bortältilse" (or bortæltilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortältilse (bortæltilse)
fördrifvande. Bir 2: 27.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortältilse may have also been written as bortæltilse

Part of speech: nn

Additional information: pl.?

Grammatical aspect: pl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛅᛚᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back