Bortköra

Old Swedish Dictionary - bortköra

Meaning of Old Swedish word "bortköra" (or bortkøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortköra (bortkøra)
KLemning. 1860. SFSS.">Bortköra, fördrifva. " wilde burtköra flughuna af såreno" KS 41 (107, 45). " at the KLemning. 1860. SFSS.">Bort kördhos af them landom" KL 157. KLemning. 1860. SFSS.">Bort körande mik fran thik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 123. KLemning. 1860. SFSS.">Bortkördhis mz blygdh KL 110. " rädhis äkke vardha KLemning. 1860. SFSS.">Bort kördhir" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 113. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 158, 2: 109, 333, 3: 197, 228, 464. Su 52, 134. - Jfr köra KLemning. 1860. SFSS.">Bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortköra may have also been written as bortkøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • burt-.
  • kiöra )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚴᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back