Bortvräka

Old Swedish Dictionary - bortvräka

Meaning of Old Swedish word "bortvräka" (or bortvræka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortvräka (bortvræka)
KLemning. 1860. SFSS.">Bortdrifva, KLemning. 1860. SFSS.">Bortkasta. " owirgiffua oc KLemning. 1860. SFSS.">Bort wraka fran sik allan wärdzlikan, likamlikan oc olofflikan kärlek" Su 365. " skal thz som orent är KLemning. 1860. SFSS.">Bort wräkas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. - KLemning. 1860. SFSS.">Bortkasta, förkasta. thän stenin som är af idhär vpbyggiandum KLemning. 1860. SFSS.">Bortvrakin KL 137. " for thy at i KLemning. 1860. SFSS.">Bort vrokin thz (ɔ: guz ordh)" ib 156. " giordhe sik fore mannom onyttan oc swa som wtkastadhan oc KLemning. 1860. SFSS.">Bortwraknan. owisan oc darottan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. " jak skal tappa visa manna visdom oc KLemning. 1860. SFSS.">Bortwräka sniälla manna snille" ib 98. Jfr vräka KLemning. 1860. SFSS.">Bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortvräka may have also been written as bortvræka

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -vraka )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚠᚱᛅᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back