Bösta

Old Swedish Dictionary - bösta

Meaning of Old Swedish word "bösta" (or bøsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bösta (bøsta)
slå, bulta, KLappa. mz storom släggiom war thz (djuret) böst KLemming. 1862.">Al 5485. PM 8 hulkin som. .. bösta oc röre manzsins hugh mz jdhelicom frestilsom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 87. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 109. " böstadhe aa domorin" KL 155. " blef thär standande ok böste aa duromin ib. "Su 264. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 290. tha böstadhis vppa dörinne KLemning. 1860. SFSS.">Bo 217. " bösthar för dörena" Su 114. " bösta oc bwnka för. .. domarans döör ib 185. iak staar widh dörena oc bösta" MB 2: 339. Su 110, 446. Lgren. 1866.">Ber 215. " at hiertat KLappar och böstar" LB 7: 79. - opersonl. böstadhe thz. .. oppa dörenne Lg 3: 679.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bösta may have also been written as bøsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bösta up , genom slag el. stötande öppna. böstandis holith wp mz enom hammar PM XLVI. - Jfr sunder bösta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back